VAN TOER administratie & belastingen


Home
Onze diensten
Over ons
Links
Actueel
Contact


Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016.
Waar van toepassing ook van uw partner meesturen.
 • Een kopie van uw paspoort of rijbewijs.
 • DigiD (indien niet aanwezig aan te vragen via www.digid.nl ) of machtiging.
 • De door u ontvangen aangiftebrief.
 • Kopie aangifte inkomstenbelasting 2015.
 • Telefoonnummer en e-mail adres waar we u voor vragen kunnen bereiken.
 • Namen, geboortedata en burgersevicenummers van thuiswonende kinderen.
 • De ontvangen jaaropgave 2016 van uw werkgever, pensioenen en/of uitkering.
 • Specificatie van inkomsten uit overige werkzaamheden (freelance, alfahulp, etc)
 • Ontvangen alimentatie (niet voor kinderen) Graag aangeven of u dit in 2006 ook al ontving.
 • Jaaroverzicht hypotheek met de betaalde rente en uitstaande hypotheekschuld.
 • WOZ waarde (belastingjaar 2016; waardepeildatum 01-01-2015)
 • Heeft u een woning verkocht en/of gekocht, dan kan de bijleenregeling voor u gelden.
      Om dit te kunnen vaststellen, hebben we het volgende nodig:
      -de afrekening van de notaris van zowel de aankoop als de verkoop van de woning.
      -Het consumptieve deel (deel van de hypotheek wat niet aan de woning is besteed).
      -Verhuisdatum.
 • Betaalde alimentatie aan ex-partner en zijn/haar adres en geboortedatum
 • Betaalde lijfrente. (alleen aftrekbaar bij pensioentekort)
 • Pensioenoverzicht waar de pensioenaangroei (Factor A) van 2014 op staat.
 • Niet door de verzekering vergoede ziektekosten.
 • Studiekosten hoger dan 250 per persoon, voorzover ze zijn aangegaan voor studie tbv
       uw (toekomstig) beroep of werk.
 • Giften indien ze aantoonbaar zijn betaald in 2016 aan een in Nederland gevestigde
       instelling aangemerkt als ANBI door de belastingdienst.
 • vermogen voor zover de totale waarde meer is dan 24.437,-
      Bij fiscaalparterschap 48.874,-
      Denk hierbij aan:
      -Saldi van bankrekening per per 1-1-2016.(ook van kinderen jonger dan 18 jaar)
      -Aandelen, obligaties e.d.
      -Overzicht uitgekeerd dividend en betaalde dividendbelasting.
      -Tweede woning (geen hoofdverblijf) en overig onroerend goed.
      -Aandeel in kapitaal VVE per 1-1-2016
      -Saldi van schulden per 1-1-2016.
 • Voorlopige aanslag of teruggave 2016
 • Aanslag ZVW 2016
 • Voorschotbeschikking zorgtoeslag 2016
 • Voorschotbeschikking kinderopvangtoeslag 2016
 • Beschikking kindgebonden budget

  Onze tarieven zijn:
  Aangifte:            65,-
  Partneraangifte: 32,50
  Studenten met alleen een bijbaan: 25,-
 • VAN TOER administratie & belastingen